Turvaliste ja kvaliteetsete ootealade rajamine veokitele Euroopa Liidu sees ja selle piirialadel on Euroopa Liidu kauaaegne prioriteet. Tuginedes EL ja Vene Föderatsiooni  transpordi dialoogi raames loodud töögrupi poolt tehtud piiriületusprobleemide detailsele analüüsile eraldas Euroopa Parlament rahalise toetuse peamistes EL ja VF piiripunktides piiriületust ootavate autojuhtide olmetingimuste parandamiseks ja sealsete piirieelsete parklate rajamiseks.

Veokite ooteala rajamine Sillamäele likvideerib pikad piiriületust ootavate veokite järjekorrad maanteel, mis mõjub positiivselt liiklusohutusele, parandab veokijuhtide olmetingimusi ning võimaldab tagada veokijuhtide töö- ja puhkerežiimist kinnipidamise.

Europrojekti elluviimine oli ühtlasi ajendiks korrastada ka Sillamäe merepiiripunkti. Sillamäe sadama rahastamisel rajati samasse ka uus olmehoone koos kõige vajalikuga tollitöötajaile. Hoones on peale tollitöötajate ametruumide ka kabinetid tollideklarantidele, töötajaile, kes tegelevad tolliinfo elektroonse edastamisega, olmeruumid, kohvik, teenindussaal ja muu vajalik.

Avamistseremoonial laususid tervitussõnad AS Silmet Grupp nõukogu esimees Tiit Vähi, Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts,  siseminister Ken - Marti Vaher, VF transpordiministri asetäitja Nikolai Asaul  ja Sillamäe linnapea Jelena Korshunova, kes andis üle ka ooteala kasutusloa.

Kogu kompleksi edasise toimimise eest kannab hoolt AS Silport Kinnisvara. Parkla töö on seotud GirF OÜ poolt välja töötatud GoSwift Eesti-Vene piiriületamise elektroonilise järjekorrasüsteemiga. See töötab kõigis Eesti Vabariigi maanteepiiripunktides (Narva, Koidula, Luhamaa) Venemaa suunal ja aitab sõidukijuhtidel Eesti-Vene piiri ületada mugavalt ja ilma liigse ootamiseta.

Sillamäe ooteala hakkab teenindama ainult veokeid, Narvas linnas asuv parkla teenindab sõiduautosid, busse ja vaid neid veokeid, mis alustavad teekonda Narva linnast või selle ümbrusest.

Sillamäe veokite ooteala on ühendatud Sillamäe sadama peavärava ja merepiiri tollipunktiga. Seetõttu on veokijuhtidel edaspidi võimalus teha valik – ületada Eesti-Vene maanteepiir Narvas või sõita Venemaale laevaga. Peale selle on võimalik Sillamäel sooritada tolliformaalsusi, koostada eeldeklaratsioone, sooritada tolliinfo elektroonset edastamist üle piiri, mis kiirendab piiriületust Vene poolel jms.

Ooteala rajamine läks maksma 2,47 miljonit eurot, millest 1,15 on Euroopa Liidu toetus. Kogu kompleksi maksumus on suurem, sest valdav osa hoonest, mis polnud europrojektis ette nähtud,  rajati Sillamäe sadama omavahenditega.

02.09.2011
Ava täisvaade