6.veebruaril  Logistikaklastri eestvedamisel  toimunud tippettevõtjate ümarlaual räägiti Eesti majanduselu võtmekohtadest ja arendamise võimalustest. Logistika ja Transiidi Assotsiatasioon (LTA) kui klastri juhtpartner, soovib jätkata kaheaastase arendustöö tulemuste elluviimist. Logistikute poolne uute ärivisioonide väljatöötamise vajadus tuli asjaolust, et Eesti on küll aastate jooksul investeerinud korralikku infrastruktuuri, kuid transiitkaubavood on erinevatel majanduslikel ja poliitilistel põhjustel languses. See omakorda tähendab, et olemasolevale potentsiaalile tuleks leida rakendus. Kui me täna midagi ette ei võta, siis meie atraktiivsus transiitmaana langeb ja sellest sõltuvalt langeb ka üldine heaolu, kuna infrastruktuuri ülalpidamise kulu langeb järjest rohkem riigi ja rahva õlule.

LTA juhatuse esimees Andres Valgerist tõdes, et logistika roll tänapäeva majanduses on aina kasvav. Logistikaklastril  on valminud nägemus sellest, milliste uute lisandväärtustega ärimudelite, toodete ja teenuste osas omab Eesti tulevikus  arvestatavat  turupotentsiaali ning arengu potentsiaali.

Logistikaklastri arendusjuht Illimar Paul rääkis oma ettekandes, et  Eesti ettevõtjatel on olemas eeldused  ja võimalus saada edukaks näiteks toidukaupade või ehitusmaterjalide jaotuskeskuste rajamisel.

„Me peame leidma selle teema või nišši, mis aitaks meil säilitada Eesti kui transiitmaa atraktiivsuse ja aitaks kinnitada siia kogu Eesti majandusele väga vajalikke kaubavooge,“ sõnas Valgerist. See on ka põhjus, miks peeti  vajalikuks kokku kutsuda tippettevõtjad ja potentsiaalsed investorid – et kaasata Eesti turul saada olevaid parimaid teadmisi, kogemusi ja kontakte.

„Tihti on kõige keerulisem saada ühe eesmärgi nimel koos töötama erinevaid ettevõtjaid, kuid LTA-l on klastri loomisega juba kogemus olemas. Seepärast näeme võimalust, et koostöö võimuses on tuua turule uued teenused, mis paneksid transiidimahud taas kasvama ja kinnitaks kaubavood Eestisse pikaks ajaks,“ selgitas Valgerist.

Ümarlaua vestlusi modereerinud Kristjan Lepik avaldas arvamust, et oleks mõistlik, kui kõik tegutseksid nii nagu Logistikaklaster – peaks mõtlema pikemalt ette ja vaatama, mida saaks kohapeal Eesti arenguks ära teha.

Ümarlaua vestlustes jäi kõlama positiivne noot ka suhete arendamisel Venemaaga. Minister Parts tutvustas MKM-i plaani taaskäivitada Eesti ja Venemaa vaheline transiidikomisjon, mille töö tulemusena võiksid kahe riigi majandussuhted paraneda ning sellest tulenevalt areneda ka transiit. „Ettevõtjatel oleks riigi toetusest abi ning logistikafirmad omakorda saaksid rohkem panustada Eesti majanduse arengusse,“ sõnas Valgerist.

Lisainfo:
Margot Ots
Eesti Logistikaklaster
tel 5016199
e-mail: margot@transit.ee

08.02.2013
Ava täisvaade