Täna ja homme toimuvad Nova Scotias Eesti logistikaettevõtete ärikohtumised Halifaxi Sadama ja Kanada riikliku raudteefirma CN esindajatega. Logistikaklastri korraldatud missiooni eesmärk on arendada välja terviklik, USA ja Kanada sisemaad läbi Halifaxi ja Tallinna Sadamate Venemaa, SRÜ, Kesk-Aasia, Afganistani ja Põhja-Hiinaga ühendav intermodaalne transpordikoridor

Pildid / LogistikaKlaster_Horseshoe_2_050911

„Valik strateegiliste koostööpartnerite otsingul Põhja-Ameerikas langes Halifaxi Sadama ja CN-i kasuks lisaks logistiliselt väga headele eeldustele ka põhjusel, et nende ärimudel on analoogiline meie vastavaga Eestis,“ selgitas Logistikaklastri arendusjuht Illimar Paul.

Nova Scotia, kus Halifax paikneb, on sarnaselt Eestiga oma olemuselt ja mõttelaadilt transiidioperaator, kes teenindab eelõige USA ja Kanada Euroopasse suunduvaid ning sealt pärinevaid veosemahtusid. „Transiidioperaatorid, kelle edu sõltub valdavalt mujalt pärinevatest veosemahtudest, mõtlevad ja tegutsevad reeglina sarnast mustrit järgides. On täesti reaalne, et partnerluses Halifaxi ning CN-iga õnnestub Logistikaklastril saavutada USA turul läbimurre oluliselt kiiremini ning jõulisemalt, kui seda üksi tegutsedes,“ lisas Paul.

Klastri Põhja-Ameerika strateegia baseerub strateegilisel koostööl Halifaxi Sadama ja raudteeettevõttega CN, kelle poolt ühiselt opereeritav intermodaalne transpordisüsteem tagab kiireima ühenduse Euroopa ja Põhja-Ameerika peamiste jaotuskeskuste ning tööstuspiirkondade vahel.

Halifaxi sadam on Põhja-Ameerika idaranniku sügavaim ja seda külastavad maailma 15 suurimast konteineriliinist regulaarselt 10. Ühtlasi on Halifax oluline külmutatud kaupade sadam. Külmutatud toidukaubad on seoses Koidula piiripunkti avamisega Eesti logistikasektori jaoks kõrgendatud tähelepanu objekt, kuna peale 7 aastast pausi on meil taas võimalus külmutatud kaupade voogusid teenindada.

Klastri poolt välja töötatava intermodaalse transpordikoridori nimetus on Transatlantic Horseshoe (Atlandiülene Hobuseraud) ja see tuleneb kaubateed tähistavast kaarjast joonest kaardil, mis joonistub Memphise-Chicago-Halifaxi-Tallinna ja Urumqi ühendamisel.


Täpsem info:

Illimar Paul

Eesti Logistikaklastri arendusjuht

Tel + 372 50 99 900

illimar@transit.ee

20.09.2011
Ava täisvaade