17.märtsil lõppesid Paldiski Lõunasadama sissesõidukanali süvendamise ja laiendamise tööd, mille tulemusel on nüüdsest deklareeritud sügavus kanalis 15,5 m uue ehk EH2000 süsteemi järgi.

Tallinna Sadama juhatuse liikme- kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul valitseb maailmas üldine trend, et laevad muutuvad  üha suuremaks, sest nii saab vähendada kauba transpordi ühikukulusid. „Sadamatel tuleb käia ajaga kaasas  ja pakkuda kaubaoperaatoritele ning kaubavedajatele sobivaid tingimusi ja  teha vastavaid investeeringuid ka sadamate infrastruktuuris. Paldiski Lõunasadama kanali süvendustööde tulemusena oleme nüüd paremas positsioonis ja saame just naftatoodete käitlejatel võimaldada edaspidi vastu võtta suuremaid laevasid.“

Paldiski Lõunasadama deklareeritud süvis kanalis, sadama akvatooriumis ja tankerite kai ääres  suurenes  pärast süvendustööde tegemist 14,5 meetri asemel  15,5 meetrini. Kanali laius on edaspidi  180 meetrit endise 120 meetri asemel.

„29. märtsil sildus meie sadamas  256 meetri pikkune naftatanker STI CONDOTTI, mis on seni pikim Paldiski Lõunasadamat külastanud alus. Tänu avaramale ja sügavamale kanalile väheneb suurte laevade vastuvõtmisel navigeerimisrisk, aga ka keskkonna jalajälg võimaldades sama kaubakoguse transportimist teostada ühe laevakülastusega,“ märkis Margus Vihman.

Paldiski Lõunasadama süvendustöid teostas firma ROHDE NIELSEN.

Süvendustöid kaasfinantseerib Euroopa Liit infrastruktuuri investeeringute meetme CEF raames ellu viidud projekti kaudu. Toetuse maht on 0,7 mln eurot. Kuigi süvendustöö on lõpetatud, kestab projekt käesoleva aasta lõpuni. Projekti tegevustest jätkub merekeskkonna ning lindude elu seire.

(Allikas: https://www.ts.ee/loppesid-paldiski-lounasadama-suvendustood-sadamas-sildus-koigi-aegade-pikim-tanker/)

02.04.2020
Ava täisvaade