Remonditööd Pääsküla ja Keila jaamavahes ning ülesõitudel lõpetatakse 23. aprillil.

Alates 24. aprillist muutuvad Keila ja Pääsküla vahelisel raudteelõigul rongide sõidugraafikud, sest remonditööde lõppemine võimaldab Elronil rongide reisiaegu kiirendada ja tulevikus ka Tallinna ning Keila vahel panna liiklema kiirrongid.

Esmaspäevast, 24. aprillist väljuvad rongid tööpäeviti vahemikus 11:00 - 18:00 Tallinn–Paldiski ja Tallinn–Turba suunal igal tunnil ning hommikusel ja õhtusel tipptunnil Tallinna ja Keila jaamavahes kolm korda tunnis. Täpsemate sõidugraafikutega saab tutvuda Elroni kodulehel https://www.elron.ee/.

Lääne-Harju raudtee arendusprojekti peamiseks eesmärgiks aastatel 2017 - 2023 oli läänesuuna raudteeliinide (Tallinn-Keila-Paldiski; Klooga-Kloogaranna; Keila-Riisipere-Turba) rekonstrueerimine. AS Eesti Raudtee soovib seeläbi suurendada raudtee läbilaskevõimet, tõsta ohutuse- ja turvalisuse taset ning muuta raudtee haldamine, sellel opereerimine ning kasutus maksimaalselt tõhusaks. Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimise tulemusena valmib kogu Lääne-Harju piirkonna liikluse juhtimiseks uus ja mikroprotsessortehnoloogial põhinev kaasaegne rongide liiklusjuhtimise süsteem ning piirkonna raudteeülesõidud varustatakse fooride ning tõkkepuudega.

(Allikas: https://www.evr.ee/et/uudised/3228-laeaenesuunal-loppevad-remonditoeoed)

20.04.2023
Ava täisvaade