Stockholmi, Helsingi ja Tallinna sadamate vahel iga päev suurel hulgal kaupu ja reisijaid vedavad parvlaevad ühendatakse peatselt kõik kai ääres maismaaelektriga, et vähendada oluliselt laevade õhusaastet ja müra sadamates. 

Stockholmi, Helsingi ja Tallinna sadamad on leppinud varem kokku ühistes standardites ja lahendustes, mille tulemusel on eraldiseisvalt arendatud ja investeeritud parvlaevade kaldalt elektritoite võimekusse. Viimasena ühenduvad peatselt kaldaelektriga kõik Tallinn-Helsingi liini parvlaevad, juba enne on saanud kaldaelektrit sadamates kasutada Stockholm-Helsingi ja Stockholm-Tallinn ning osaliselt juba ka Tallinn-Helsingi liinil tegutsevad parvlaevad. 

Kolm Läänemere sadamat näevad kaldaelektri laialdasemat kasutamist ühe olulise lahendusena, et vähendada kasvuhoonegaaside heiteid ning õhu- ja mürasaastet. Laevades kasutusele võetavate süsinikuvaba alternatiivkütuste selgumiseni on kaldaelektri tarbimine üks mõjusaimaid samme laevanduse ja merenduse valdkonnas Euroopa 2030. aasta kliimaambitsioonide täitmiseks. 

Tallinna Sadama  juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul sõltub kliimamuutuste aeglustamine iga ettevõtte kohestest tegevustest ning sadamatel on väljakutse võtta ette kardinaalseid muutusi. „Suurimate Läänemere äärsete transpordi- ja logistikakeskustena on sadamatel vastutus selle eest, et õhk oleks puhtam nii sadamates kui ka ümberkaudsetes linnades. Arvestades õhukvaliteedi paranemist ja mürasaaste vähenemist, on laevade kaldaelektriga varustus vajalik projekt mitte ainult kõigi Tallinna linnaelanike ja külastajate jaoks, vaid ka laevaoperaatorite jaoks, kes saavad selle projekti kaudu positiivselt kaasa aidata linnakeskkonna arengule,” rääkis Kalm. 

Sadamate koostöö tähendab, et kuigi mõned parvlaevad on juba mitu aastat olnud ühendatud kaldaelektriga, siis peatselt minnakse kolme sadama vahel sõitvatel parvlaevadel täielikult üle kaldaelektrile. Hinnanguliselt väheneb kasvuhoonegaaside hulk tänu sellele rohkem kui 18 000 tonni süsinikdioksiidi võrra aastas. 

“Parvlaevaliinid meie naaberriikide vahel on kui sillad üle Läänemere. Igal aastal sõidab 380 000 veoautot või haagist parvlaevaga Stockholmi, Helsingi ja Tallinna sadamate vahel. Värtahamneni sadama kaldaelektriühendused on osa ühisest keskkonnaalasest algatusest koos teiste Läänemere sadamatega meie keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks,” selgitas Stockholmi linnapea Anna König Jerlmyr. 

“Helsingi sadama üks olulisemaid strateegilisi eesmärke on olla säästva arengu eeskujuks. Heitkoguste vähendamine nõuab konkreetseid meetmeid. Need investeeringud kaldaelektrisse on tõestuseks meie otsustavusest oma eesmärkide saavutamisel,” ütles Helsingi sadama tegevjuht Ville Haapasaari. 

Tavapärastest tingimustes (enne Covid19 pandeemiat) toimub kolme sadama vahel kokku 200 parvlaevasõitu nädalas. Igal aastal veetakse parvlaevadega kolme pealinna vahel ligikaudu 4 500 000 tonni kaupa või 380 000 veoautot/haagist ja reisib 12 miljonit reisijat. 

Juba aastaid on kõik parvlaevad andnud sadamates ära reovett ja ringlusse ja taaskasutusse võetavaid liigiti kogutud jäätmeid. Kõik sadamad töötavad aktiivselt keskkonnaeesmärkide ja neid täita aitavate algatuste nimel. 

(Allikas: https://www.ts.ee/koik-stockholmi-helsingi-ja-tallinna-vahelised-parvlaevad-pannakse-sadamates-elektritoitele/)

09.11.2021
Ava täisvaade