Hiina suursaadik Eestis tema Ekstsellents Hr Qu Zhe külastas 19. juulil Sillamäed.

Suursaadik kohtus Sillamäe linnapea hr. Tõnis Kalbergiga, kes tutvustas lühidalt linna ajalugu ja arenguid. Suursaadik Qu tutvustas linnapead omakorda Hiina ja Eesti vaheliste suhetega ning koostööga Hiina ja Kesk- ning Ida-Euroopa vahel. Pooled vahetasid ka seisukohti Sillamäe linna ja Hiina kohalike omavalitsuste vahelise koostöö võimaluste osas.

Suursaadik külastas ka Sillamäe sadamat, kus ta kohtus sadama nõukogu esimehe Tiit Vähiga ja mõnede juhatuse liikmetega, kes tutvustasid sadamat ja selle arengukavasid. Pärast kohtumist külastas suursaadik Qu koos sadama juhatuse liikmetega sadama territooriumi. Suursaadik Qu julgustas sadama juhtkonda tegema jõupingutusi, et tutvustada oma koostöövõimalusi Hiina äriringkondadele ning kasutada ära oma potentsiaali Siiditee initsiatiivis ja 16+1 koostööorganisatsioonis nii, et realiseerida vastastikku kasulik koostöö Hiina partneritega.

21.07.2016
Ava täisvaade