Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid 10. juulil heaks Euroopa Komisjoni transporditaristu toetuste paketi ja sealhulgas ka toetuse andmise Tallinn-Helsingi mereühenduste arendamise projektile TWIN-PORT II.  AS Tallinna Sadam, Helsingi sadam ja AS Tallink Grupp saavad CEF transpordi programmi 2014 mitmeaastaste projektide taotlusvoorust infrastruktuuri arendusprojektidele kokku toetust 29,3 miljonit eurot. Projekti raames kavandatavate investeeringute kogumaksumus on 97,6 miljonit eurot.

Euroopa Ühendamise Rahastu (Connecting Europe Facility – CEF) on jätk TEN-T programmile, mille raames sai alguse ka esimene TWIN-PORT koostööprojekt Tallinna ja Helsingi sadamate vahel. Jätkuprojekti nimi on TWIN-PORT II. Tallinn-Helsinki mereühenduse arendamine üle-Euroopalise transpordivõrgustiku Põhjamere-Balti põhikoridori osana on ülioluline tagamaks Euroopa põhjaosa ühenduse lõunapoolsete TEN-T võrgustiku põhikoridoridega.

Tallinn-Helsingi liin on üks tihedama liiklusega mereühendusi kogu maailmas teenindades aastas ligi 8 miljonit reisijat ning üle 3 miljoni tonni kaupa veoautode ja haagiste vedudena. Reisijate arv ja kaubavood kahe sadama vahel on pidevas kasvutrendis juba ligi 10 aastat. Seetõttu on projekt otsustava tähtsusega tagamaks sujuva liikluse Tallinn-Helsingi liinil nii kauba- kui reisivedude osas.

Tallinn-Helsingi mereühenduse arendamiseks aastatel 2015-2018 saadav toetus jaguneb järgmiselt:

  • Helsingi Sadamale 19,2 miljonit eurot Tallinn-Helsingi liiniga seotud sadama rajatiste ja liikluse arendamiseks, sh uus kiirvooluline terminal, rambid laevadele, pääslasüsteemid ja ühendused linnaga. Helsingi sadama investeeringute kogumaht on 64 miljonit eurot.
  • ASile Tallinna Sadam 5,3 miljonit eurot erinevateks arendusteks Vanasadamas, sh , D-terminali laiendus, reoveesüsteem laevadelt reovee vastuvõtuks, A-terminali esise liikluse ümberkorraldamine ning A ja D terminalide ühendamine. Tallinna Sadama investeeringud kokku on 17,6 miljonit eurot.
  • ASile Tallink Grupp 4,8 miljonit eurot uue keskkonnasõbraliku LNG laeva ehitamiseks. Laev hakkab Tallinn-Helsingi liinil sõitma 2017. aastast. Laeva maksumuseks on 230 miljonit eurot ning TWIN-PORT II raames tehtava investeeringu suuruseks on 16,0 miljonit eurot.

ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Ain Kaljurand leiab, et jätkuv tulemuslik koostöö Helsingi sadama ja Tallinkiga aitab näha suurt pilti ning arendada merelinki terviklikult, ühtlasi toetab see ka nii Tallinn-Helsingi kaksiklinna ideed kui Rail Balticu käimasolevat arendust.

„Euroopa Liidu kaasabil valmiv uus Lääneterminali hoone Helsingis parandab tulevikus oluliselt reisijate heaolu ja üldist liikluse sujuvust kogu Helsingi-Tallinn liinil“, ütles Helsingi Sadama juht Kimmo Mäki.

„Uus LNG kütusel töötav kiirlaev toob Tallinn-Helsingi liinile kiire ja keskkonnasõbraliku teenuse. Meil on hea meel näha edukat koostööd avaliku ja erasektori ettevõtete vahel, mis on toetatud ka Euroopa Liidu poolt“, märkis AS Tallink Grupi juhatuse esimees Janek Stalmeister.

TWIN-PORT II projekti raames tehtavate investeeringute tulemusena luuakse sujuv mereühendus. Selleks optimeeritakse sadamateenuseid ja infrastruktuuri ning „ukselt-uksele“ lähenemine muutub senisest tõhusamaks – vähenevad kulud ja reisi ajakulu tervikuna. Samas tiheneb koostöö ja suureneb transporditeenuse usaldusväärsus Tallinn-Helsingi liinil.

13.07.2015
Ava täisvaade