AS Eesti Raudtee sõlmis ühispakkujate Proxion Plan Oy ja Welado Oy-ga turvangusüsteemide kaasajastamise hankedokumentide ettevalmistamiseks ja sellele järgnevate projekteerimis- ja ehitushangete kontseptsiooni loomiseks lepingu.

Loodava dokumentatsiooni alusel on võimalik CCS-suurhanke läbiviimine ning tööde teostamine 5-aasta pikkuse perioodi jooksul. Aastatel 2020-2024 uuendatakse turvangusüsteeme AS Eesti Raudtee taristu viiel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas. Uuendust ootavateks lõikudeks on Tallinn-Tapa, Tapa-Narva, Tapa-Tartu, Tartu-Valga ja Valga-Koidula. Ajakava näeb ette 2019. ja 2020. aastal ehitushangete ettevalmistuse ning 2020. aastal lisaks ka ehitushanke läbiviimise. Ka projekteerimine ja ehitus saavad alguse 2020. aastal ning peaksid lõppema aastaks 2024.

Taristu tänased turvangusüsteemid baseeruvad peamiselt eelmise sajandi keskel kasutusel olnud releetehnoloogial ning need on kasutusele võetud aastatel 1958–1992. Süsteemid on enamjaolt amortiseerunud ning eeldatava elutsükli lõpufaasis. Tehnoloogia ülalpidamiseks vajalike varuosade tootmine on suures osas lõpetatud ning oskuspersonali saadavus tööturul ebapiisav.

Turvangusüsteemide moderniseerimise protsess aitab tõsta tehnosüsteemide toimepidevust, ohutuse- ja turvalisuse taset ning muudab raudtee haldamise ning sellel opereerimise maksimaalselt tõhusaks ja automatiseerituks.

(Allikas: http://evr.ee/et/uudised/136-eesti-raudtee-viib-laebi-ulatusliku-turvangusuesteemide-moderniseerimise)

20.09.2019
Ava täisvaade