Eesti Raudtee omab raudteetaristu ettevõttena mitmesugust vara Eesti erinevais paigus. Toetamaks ettevõtte taristu-, ehitus- ja liiklusteenistuse tööd, kavatseme peagi välja kuulutada hanke geoinfosüsteemi kasutuselevõtuks.

Hanke sisuks saab olema uue geoinfosüsteemi juurutus, pikaajaline tugiteenuse pakkumine ning arendus. Turu-uuringuga kogume täiendavat teavet valmistumaks eelseisvaks hankeks. Võimalikke pakkujaid on eelseisvast hankest teavitatud ning käesoleva turu-uuringuga anname võimalikele pakkujatele võimaluse lahendusi demonstreerida. Olgu öeldud, et ootame lahendust tutvustavaid kohapealseid-, või veebidemosid. 

Turu-uuringus osalemise kutse saadeti GIS lahendusi pakkuvatele Euroopa Liidu ettevõtetele ajavahemikus 10.-15. september. Veebilehel on turu-uuringu teade avaldatud 12. septembril. Antud teemal on Eesti Raudtee AS kogunud infot juba eelnevalt läbi viidud varahalduse turu-uuringus, kuid käesolev turu-uuring ja planeeritud hange keskenduvad fokusseeritumalt just sobiva GIS lahenduse leidmisele. Turu-uuringus osalemine ei anna eeliseid hilisemas hankes osalemiseks.

Huvitatutel, kes soovivad enda poolt pakutavad lahendust tutvustada, kuid kes ei ole kutset saanud, palume võtta ühendust allpool toodud kontaktidel hiljemalt 23.09.2019. 

Maia Sokk
Eesti Raudtee innovatsioonijuht
E-mail: maia.sokk@evr.ee
Tel: +372 520 6525

(Allikas: http://evr.ee/et/uudised/133-eesti-raudtee-viib-laebi-turu-uuringu-geoinfosuesteemi-gis-leidmiseks)

02.09.2019
Ava täisvaade