Eesti Raudtee 2019-2024 strateegiast lähtuvalt on raudtee üheks lähiaastate fookuseks taristu kaasajastamine eesmärgiga viia liiklusjuhtimine uuele tasandile. Vajalik on liikluse automatiseerimine mis tähendab nii juht- kui operatiivseadmete täielikku väljavahetamist. Ajendatud on see sellest, et jaamades on kasutusel aegunud ca 50 aastat vanad releesüsteemid, mille hooldamine on kulukas ja varuosasid enam ei ole, seega need vajavad väljavahetamist.

Üleminek täisautomaatsele liiklusjuhtimissüsteemile koosneb kahest alamprojektist: „Taristuülene turvangusüsteemide moderniseerimine“ ja „Liikluskorralduse automatiseerimine“. Uue tervikliku liiklusjuhtimise süsteemi kasutusele võtmine  hõlmab teedel toimuva liikluse automatiseeritud reguleerimist (CCS - Control Command Signalling) ning raudteeliikluse juhtimist ja jälgimist (TM - Traffic Management).  Projekti „Liiklusjuhtimise protsessi automatiseerimine“ raames plaanitakse dispetšerjuhtimise süsteemi (Time Management System (TMS)) loomine, mis näeks ette ühise juhtimise operatsioonide formaati erinevatele dispetšeri tsentralisatsiooni (DT) lahendustele. 

Selleks, et nimetatud lahenduse hange vastaks kõige paremini Eesti Raudtee vajadustele ning kaks eelpoolmainitud eraldi projekti moodustaks kokku terviku, on algatatud turu-uuring. Turu-uuringuga soovime saada enne hanke väljakuulutamist tagasisidet koostatud TMS süsteemi tehnilisele kirjeldusele ja koguda infot parimate praktikate kohta, mida selle hanke ja projekti läbiviimisel arvesse võtta. Turu-uuringus osalemise kutse on välja saadetud 18.07.19 liiklusjuhtimise lahendus pakkuvatele ettevõtetele Euroopa Liidus.

(Allikas: http://evr.ee/et/uudised/131-eesti-raudtee-viib-laebi-liikluskorralduse-automatiseerimise-turu-uuringu)

18.07.2019
Ava täisvaade