Seoses vajadusega tagada raudteeveeremi kontroll ning tehnohoolduse ja remondi võimekus, on ettevõtte juhatus otsustanud luua rahvusvaheliste suhete ja kommertsteenistuse alla eraldi vagunimajanduse osakonna.

Antud muudatus aitab ettevõttel paremini tagada erinevate kaubaveo operaatorite puhul vagunite korrektse käitlemise ja ohutuse aspektid.

(Allikas: https://www.evr.ee/et/uudised/3187-eesti-raudtee-muudab-struktuuri-ja-avab-vagunimajanduse-osakonna)

10.01.2023
Ava täisvaade