Eesti logistikaettevõtted osalesid  4. – 7. juunini Saksamaal Münchenis toimuval maailma tähtsaimal logistikamessil Transport Logistic 2019. Eesti ühisstendi sellel messil organiseeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Transport Logistic 2019 on juhtiv transpordi- ja logistikamess, mille selle aasta eksponentide arv kujunes rekordiliseks – 22374 organisatsiooni 63-lt maalt. See tähendab 10% kasvu võrreldes eelmise messiga 2017. aastal. Messi külastajate arv kasvas 5% ja tõusis 64 000 inimeseni 125-lt maalt.

Messil osalemise eesmärgiks oli kogu Eesti logistika- ja transpordisektori ning meie asukoha eeliste tutvustamine maailmale, milles keskenduti majanduskeskkonna ning Eesti geopoliitilisest asukohast tulenevatele logistilistele eelistele ning tootjate ning tarbijate ühendamisvõimalustele. Ühisstendiga loodi ettevõtetele soodsamad võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma teenuste pakkumiseks. Ettevõtetele oli väga oluline sõlmida uusi kontakte Euroopa olulisimal logistikamessil, sest praktiliselt kõik ida-lääne suunal tegutsevad logistikaettevõtted olid seal esindatud.

Messi peateemaks oli USA ja Hiina vaheline kaubandussõda, sõidukijuhtide puudus, uus Siiditee ja tehisintellekt.

Eesti oli rahvusliku stendiga esindatud neljandat korda ning ettevõtetest olid ühiselt väljas: Tallinna Sadam, Sillamäe Sadam, Alekon Cargo, Operail, CF&S, Skinest, Cleveron ja EcoFleet.

Eesti rahvusstendi rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

12.06.2019
Ava täisvaade