Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas möödunud aasta neljandas kvartalis teenuste eksport võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 79% ja import vähenes 23%. Aastases võrdluses kasvas teenuste eksport 47% ja import 28%.

Teenuseid eksporditi Eestist 2021. aasta neljandas kvartalis 2,7 miljardi euro eest ja imporditi 1,7 miljardi euro eest. Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk oli 934 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes 2020. aasta neljanda kvartaliga 418 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura sõnul mõjutas teenuste ekspordi tugevat kasvu 2020. aasta neljanda kvartali madal võrdlusbaas, aga ka teenuste müügi kasv. „Vaadates kogu väliskaubandust, kus on koos nii teenused kui ka kaubad, on rõõmustav see, et teenuste ekspordi maht tasakaalustab kaupade suurt importi, muutes nii kogu Eesti väliskaubanduse bilansi positiivseks,“ lisas Puura.

Teenustest eksporditi kõige rohkem transporditeenuseid ja muid äriteenuseid ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Võrreldes 2020. aasta neljanda kvartaliga suurenes enim ehk 368 miljoni euro võrra transporditeenuste ning 263 miljoni euro võrra intellektuaalse omandi kasutustasude eksporditulu. Transporditeenuste eksporti mõjutas kõige rohkem kaubavedu maanteel ja merel. Teenustest ainsana vähenes 10 miljoni euro võrra ehitusteenuste eksport.

Eesti suurim teenuste ekspordipartner oli Soome, kuhu osutati enim transpordi- ning muid äri- ja reisiteenuseid, järgnesid Saksamaa ning Rootsi. Kõige rohkem suurenes eksport Saksamaale ning Soome. Saksamaale kasvas enim intellektuaalse omandi kasutamise tasude ja Soome reisiteenuste  eksport.

Kõige rohkem imporditi transporditeenuseid, muid äriteenuseid ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Võrreldes 2020. aasta sama perioodiga suurenes enim transporditeenuste ja muude äriteenuste ost. Transporditeenuste import kasvas 296 miljoni euro ning muude äriteenuste oma 144 miljoni euro võrra. Enim ehk 1094 miljonit eurot vähenes telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ost.

Teenuseid imporditi enim Soomest, kust osteti sisse transpordi- ning muid äriteenuseid. Suurimate partneritena järgnesid Saksamaa ja Läti. Kõige enam kasvas teenuste sisseost Soomest ning seda 19 miljonit euro võrra, sealt osteti rohkem transporditeenuseid. Samas aga vähenes Saksamaalt ligi 1,3 miljardi euro võrra telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ost.

Aastases võrdluses oli teenuste eksport ja import 2021. aastal rekordtasemel. Teenuseid eksporditi 8,4 miljardi euro ja imporditi ligi 7 miljardi euro eest. Mõlemaid suundi mõjutas enim transpordi-,  telekommunikatsiooni-, arvuti- ja info- ning muude äriteenuste osutamise mahtude suurenemine. Ekspordis vähenes ainult ehitus- ja hooldusteenuste müük ning impordi poolelt ehitusteenuste ost. Teenuseid müüdi enim Soome, Saksamaale ja Rootsi ning osteti rohkem Saksamaalt, Soomest ja Leedust.

(Allikas: https://www.stat.ee/et/uudised/valiskaubandus-teenused-iv-kvartal-2021)

14.03.2022
Ava täisvaade