Tallinna Sadama visiooniks on  saada  Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima  keskkonna ja arenguvõimalused.

Ettevõte strateegia põhifookuses on neli ärivaldkonda:  kaup ja selle  käitlemisega seotud tegevused, reisijad ja nende teenindamisega seotud  tegevused, kinnisvaraarendus ning  laevandus.  

Strateegia järgi stabiliseerub 2021. aastaks Tallinna Sadamat läbivate  kaupade maht 21 miljoni tonnini ning reisijate arv tõuseb 11 miljoni  reisijani.

Ettevõte on seadnud järgmise viie aasta eesmärgiks Eestit läbivate  kaubakoridoride konkurentsivõime teadliku kasvatamise koos kõikide  logistikaketi osapooltega. Võimalusi nähakse konteinervedude ja  vedelgaaside turu kasvus kui ka põhja-lõuna suunalises kaubavahetuses.

Reisijate valdkonnas  on strateegia järgi  kasvuvõimalusi  kõikidel   laevaliinidel ja kruiisilaevade teenindamisel, mida toetab uute liini-  ja kruiisilaevade lisandumine ning Aasiast pärit reisijate huvi reiside  vastu meie piirkonnas.

Kinnisvaraarendus pakub tulude saamise võimalusi pikemas perspektiivis.  Esmalt püstitatakse  eesmärgiks võtta kasutusele olemasolevad  tööstusparkide alad Muugal ja Paldiski Lõunasadamas,   koostada ja  järk-järgult ellu viia Vanasadama arenguplaan ehk Masterplaan ning  investeerida reisijate teenindamise taristusse.

Laevanduse valdkonnas on ühelt poolt eesmärgiks äriplaani täitmine  mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse korraldamisel, teiselt  poolt jäämurdevõimekuse tagamine ja jäämurdjale Botnica suvetöö  leidmine.

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamatekompleks. AS  Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski  lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam. Tallinna Sadama gruppi  kuuluvad lisaks emaettevõttele tütarettevõtted  TS Energia, TS Laevad  ja TS Shipping ning ühisettevõte Green Marine.

26.12.2016
Ava täisvaade