2018. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid  5,5 miljonit tonni kaupa ning  3,5 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kaubamaht 27,5 % ning reisijate arv 2,2 %.  2018. aasta III kvartalis toimus 2135  laevakülastust. 

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul tuleneb kahe viimase aasta  kolmandate kvartalite võrdluses kaubamahtude suurenemine läbi sadamate veetud vedellasti arvelt. „Vedellasti suur  kasv  on pigem erandlik ja tekkis peamiselt eelmise aasta väga madalast baastasemest. Järgnevatel perioodidel me võrdluses eelmise aastaga nii suurt kasvu ei prognoosi, vaid näeme pigem kaubavoogude stabiliseerumist,“ selgitas Kalm. Vedellasti mahtude kõrval suurenesid teenindatud segalasti ja vähesel määral ka ro-ro ning puistlasti mahud. Konteinerites veetavate kaupade maht tonnides vähenes, kuid samas suurenes teenindatud konteinerite ühikute arv.   

Suurimate laevaliinide Tallinn-Helsingi  ja Tallinn-Stockholm reisijate arv oli kolmandas kvartalis suhteliselt samas suurusjärgus kui aasta varem. „Reisijate osas suurenes kõige rohkem Tallinn-Peterburi liini reisijate arv ehk  ligi 18% ning eelmise aastaga võrreldes külastas meie sadamaid 12% enam kruiisilaevade reisijaid. Loodame reisijate arvu osas mõõduka kasvu jätkumist,“ märkis Valdo Kalm.
 
Laevakülastustes suurenes eelmise aasta võrdluses 71 külastuse võrra kaubalaevade ja  15 võrra kruiisilaevade külastuste arv. Regulaarliinidel seilanud reisilaevade külastuste  arv  aga vähenes 177 külastuse võrra, kuna Viking FSTR sel aastal liinile enam ei tulnud.
 
2018. aasta 9-kuu kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht 15,6 miljonit tonni, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 9% ja sadamaid läbinud reisijate arv  8,3 miljonit, mis on 1% enam kui 2017. aasta samal perioodil.
 
(Allikas: http://www.ts.ee/uudised?art=1049)
09.10.2018
Ava täisvaade