Tallinna Sadama grupi 2020. a I kvartali müügitulu moodustas 27,9 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 16,2 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 4,1%. Kasum vähenes esimeste kvartalite võrdluses 1,1 miljoni euro võrra 10,0 miljoni euroni.

2020.aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,8 miljonit tonni kaupa ning 1,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 2,0%. Reisijate arv I kvartalis vähenes 13,3%. Laevakülastuste arv vähenes 2,9% 1585 külastuseni.

I kvartali tulemust mõjutasid enim COVID-19 pandeemiaga seoses märtsi keskpaigas seatud piirangud reisijate liikumisele, mistõttu mitmed rahvusvaheliste liinide reisilaevad peatasid liikluse. Seeläbi vähenesid Tallinna Sadama tulud laevatasudest ja reisijate puudumise tõttu veelgi olulisemal määral reisijatasud. Kaubavedude jätkumine hoidis siiski paljud reisilaevad püsivalt liikluses, osad neist küll hõredama graafikuga.

I kvartalis enam kui kahekordistus investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga. Peamiselt seoses reisiterminali D ehitustööde jätkumise ja kruiisiterminali ehitustööde algusega Tallinna Vanasadamas ning Paldiski Lõunasadama sissesõidukanali süvendamise ja laiendamise töödega.

Grupi müügitulu vähenes 2020. aasta I kvartalis 0,6 mln eurot ehk 2,2%. Müügitulu liikide lõikes vähenes enim elektrienergia müük, 0,5 mln eurot ehk 28% seoses elektrienergia ja võrguteenuse tarbimise vähenemisega sadamates (sh sooja talve mõjul) ning elektrienergia hinna langusega. Müügitulu kasvas reisiparvlaevade ja muus segmendis, langes aga reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.

Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt reisijatasu tulu osas (–0,4 mln eurot), seoses reisijate arvu langusega märtsi teises pooles tulenevalt COVID-19 tõttu kehtestatud liikumispiirangutega. Vähenemist tasakaalustas laevatasude tulu kasv ligi 0,2 mln euro võrra, mis tulenes peamiselt aasta keskmise laevakülastuse prognoositava tulu kasvust seoses aasta külastuste koguarvu vähenemise (COVID-19 meetmete mõjul) tõttu väiksemast keskmisest laevapõhisest tonnaažitasu soodustusest.

Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt elektrienergia ja võrgutasu müügitulu vähenemisest (tarbimise ja elektri hinna langemise koosmõjul) ligi 0,4 mln eurot. Vähenesid mõnevõrra laevatasude ja kaubatasu tulud seoses konteinerlaevade külastuste arvu vähenemisega ning teiste lastiliikidega võrreldes madalama tuluga vedellasti mahu ja osakaalu kasvuga.

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 0,2 mln eurot ehk 2,8% peamiselt eelmisest aastast kõrgemate tasumäärade mõjul, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.

Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.

Korrigeeritud EBITDA vähenes 0,7 mln euro võrra ehk 4,1%, mis oli ärikasumi muutusest pisut vähem, sest amortisatsioonikulu suurenemine EBITDA-d ei mõjutanud. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 59,1%lt 58,0%le.

Kasumiks kujunes 10,0 mln eurot, mis oli 1,0 mln euro võrra (–9,6%) väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

2020.aasta 3 kuuga investeeris kontsern 8,8 mln eurot. See näitaja on suurem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 3,9 mln eurot. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminal D rekonstrueerimistöödega ja kruiisiterminali ehituse alustamisega ning Paldiski Lõunasadamas teostatud süvendustöödega.

(Allikas: https://www.ts.ee/asi-tallinna-sadam-2020-a-i-kvartali-majandustulemused/)

15.05.2020
Ava täisvaade