AS Eesti Raudtee koolituskeskus alustab märtsikuu teisel nädalal vedurijuhtide üldkoolitusega. Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi 10.11.2020 käskkirjaga nr 1.1 3/20/333 aktsiaseltsile Eesti Raudtee antud tegevusloa alusel.

AS Eesti Raudtee koolituskeskus ootab vedurijuhtide üldkoolitusele eelkõige raudtee eriveeremi juhi kutset omavaid isikuid. Koolitus algab märtsikuu teisel nädalal ja lõppeb eksamitega. Õpe toimub tööpäeviti tunniplaani alusel, koolitus toimub vene keeles ja eesti keeles ning õpe maht on kokku 160 tundi. Koolituse viivad läbi AS Eesti Raudtee ja teiste ettevõtete kogenud spetsialistid ja eksperdid.

(Allikas: https://www.evr.ee/et/uudised/3197-as-eesti-raudtee-alustab-maertsikuu-alguses-vedurijuhtide-ueldkoolituse-laebiviimisega)

09.02.2023
Ava täisvaade