25. septembril toimub Muugasadamas Baltic Ports Organization (BPO) poolt korraldatav LNG teemaline Läänemere sadamate huvigruppide seminar, kuhu oodatakse osalema kokku kuni 80 valdkonna spetsialisti, investorit ja sadama esindajat. Seminari põhiteemadeks on:
  • Milline mõju on Eestisse ja Soome rajatavatel LNG terminalidel kogu regiooni jaotusvõrgule?
  • Kas Läänemere piirkonnas õnnestub välja arendada väiksema ulatusega LNG punkerdamis-võrgustik?
  • Laevaomanike tulevikunägemused seoses LNG jaotusvõrgu väljaarendamisega.
 
Seminarist võtavad teiste hulgas osa ka Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil, energeetika valdkonna asekantsler Ando Leppiman Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Joop Jonkers Vopak LNGst. Seminarile järgneb ekskursioon Muuga sadamas, kus Tallinna Sadamal on võimalus tutvustada oma vaateid ja võimalusi LNG valdkonna arendamiseks.
 
Vastavalt rahvusvahelistele keskkonnanõuetele ei tohi alates 2015. aastast laevakütuse väävlisisaldus Läänemerel ja Põhjamerel ületada 0,10%. Seda nõuet on võimalik kõige paremini täita võttes laevade kütusena kasutusele LNG. Selleks omakorda on vajalik tagada laevadele LNG punkerdamisvõimalused LNG terminali vahendusel.
 
LNG ehk Liquid Natural Gas on veeldatud maagaas. Maagaas koosneb peamiselt metaanist CH4. Maagaas on kasutuses ka kodumajapidamiste gaasipliitides, mis saavad gaasi gaasivõrgust. Gaasi veeldamiseks jahutatakse see temperatuurini -163⁰C. Veeldatud gaasi ruumala on kuni 614 korda väiksem kui gaasilises olekus.
08.09.2014
Ava täisvaade