AS Sillamäe Sadam on rahvusvaheline TEN-T-võrgustiku sadam ning koostöö Belgia sadamatega on kestnud aastaid. 25 augustil aset leidnud Genti ja Zeelandi sadamate ühiskülastus Sillamäele on loogiline jätk sellele koostööle. Mitte ainult Sillamäe sadama soodne asukoht EL ja Vene Föderatsiooni piiri ääres, vaid ka erasadama landlord-struktuur moodustavad huvitava platvormi edukaks kaubavahetuseks Belgia/Hollandi ning Sillamäe sadamas asuvate terminalide vahel.

Hommikuse sadama, sadamas asuvate terminaalide ning veokite piirieelse parkla ehk Sillamäe Truckstop´i külastuse jätkuks tutvuti ka uuenenud Narva piiripunktiga, mis tänu uutele investeeringutele kiiremat läbilaskevõimet võimaldab ning Sillamäe sadama soodsat asukohta veelgi toetab.

Eriliseks tegi külastuse ühine äriseminar Narva-Jõesuus, kuhu oli Belgia/Hollandi delegatsiooni kõrval kutsutud nii Sillamäe sadama terminalide, Eesti Maksu- ja Tolliameti kui ka Sillamäe linna esindajad. Maksuameti peadirektor Marek Helm tõi oma esitluses välja Eesti piiriületuse tehnoloogilised eelised ning head piiriülest koostööd Vene Tolliameti töötajatega. Uuenenud Narva piiripunkt on täna Sillamäe Truckstopist elektroonilise järjekorra alusel lahkuvatele kaubaveokitele võimekust mitmekordistanud ning võimaldab kiiret piiriületamist. Sillamäe sadamas asuvate terminalide omanikud – firmad EUROCHEM, ALEXELA, BCT/ACRON – kinnitasid veelkord sadama teenuste kõrget kvaliteeti ning edasist perspektiivi laiendada tegevust.

Genti ja Zeelandi sadamate ühisesitlus tõi välja selge sõnumi, et jõude ühendades ning targalt spetsialiseerudes suudavad ka kesk-suured sadamad vägagi konkurentsivõimelisi teenuseid pakkuda. Samuti on nende sadamate fookus kaubagruppidele nagu puitmaterjal, väetised, vedelkeemia ning vedelkütused sarnane meie regiooni eripäradele. Balti riigid kokku on tähtsuselt neljas regioon Genti/Zeelandi sadamatele, seega kasvuruumi on mõlemal suunal veel küllalt.

25.08.2015
Ava täisvaade