Eesti rahvusstend  köitis messi külastajate tähelepanu oma loosungiga  « Эстония – Ваш Логи(сти)ческий Выбор»  (Eesti – Teie loogiline(logistiline) valik),  mille all peeti silmas, et loogilise lahenduse valiku korral valitakse logistiline tee läbi Eesti.

Stendil olid esindatud Eesti transpordisektori juhtivad ettevõtted: Tallinna Sadam, Sillamäe Sadam, Paldiski Põhjasadam, põhilised raudtee- ja sadamaoperaatorid – Eesti Raudtee ja EVR Cargo, Transiidikeskuse AS, samuti ettevõtted CF&S Estonia, Contimer, Intopex Forward, Tallship, Narva Logistics, GRS Marine – transpordi ja logistika valdkonnas teenuseid osutavad ettevõtted.

Messil osalemine on oluline aspekt enda olemasolu kinnitamiseks teenuste turul.  Ning kuigi ettevõtete parimatel ootustel uute kaubavoogude kaasamise osas praegustes majandustingimustes on küllaltki raske realiseeruda, teevad ettevõtted kõik endast oleneva, et turul jätkuvalt silma paista. Justnimelt sellel põhjusel on ettevõtetel kavas osaleda ka TransRussia 2019 messil.

Käesoleval aastal osutas sarnaselt varasemale Eesti rahvusstendile rahalist toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus  (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Rahvusvaheline  „TransRussia“ foorum toimub igal aastal Moskvas. „TransRussia“ mess  on Venemaa, SRÜ riikide ja Baltimaade põhiline  koht, kuhu tulevad kokku kõik transpordisektori esindajad – alates sadamatest, raudteedest ja ekspedeerijatest kuni kogu transpordiprotsessi ja kaubakäitlemise seadmete IT- tagamiseni välja.

27.04.2018
Ava täisvaade