1. oktoobril toimus Tallinnas 3. Eesti-Taiwani Äriseminar, mille algatajateks on alates 2011. aastast koostööd tegevad Eesti Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA) ning Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA). Kohtumine võimaldas koostööpooltel värskendada sõprussidemeid, arutleda uute ärivõimaluste üle ning vahetada kogemusi ja informatsiooni sektori arengusuundade kohta.

3. Eesti-Taiwani Äriseminari peateema oli koostöö ning areng logistika ja IKT valdkondades. Lisaks peateemadele rõhutasid Taiwani delegatsiooni liikmed korduvalt, et näevad Eesti toiduainetööstusel suurt potenstiaali Taiwani 23 miljoni tarbijaga turul, mis impordib 70% oma toiduainetest, ning kus tarbimisharjumused vastavad Eesti tootjate poolt pakutavale. Sealhulgas piimatooted.

Taiwani 18-liikmelisse delegatsiooni, mille eesotsas oli C. Y. Wang (Eesti Komitee, CIECA), kuulusid erasektori ettevõtted, assotsiatsioonide ja valitsuse esindajad. Eesti 24-liikmelist delegatsiooni, kuhu kuulusid era- ja avaliku sektori esindajad, valitsusorganisatsioonid ning EAS-i esindajad, juhtis parlamendiliige Deniss Boroditš. 

Mõlema riigi delegatsioonid väljendasid tänulikkust LTA ning CIECA poolt tehtud ettevalmistustele ning väljendati üksmeelt, et Äriseminar aitab oluliselt kaasa kahepoolselt kasulike ärisuhete edendamisele.

4. Eesti-Taiwani Äriseminar toimub 2015. aastal Taipeis.

Pildid / - DSCN3791

06.10.2014
Ava täisvaade